Nuoren kesätyöntekijän muistilista

Kesän lähestyminen merkitsee monelle nuorelle 14-18-vuotiaalle ensimmäisen työpaikan vastaanottamista. Kokemusta ei kuitenkaan välttämättä ole elämässä kertynyt siinä määrin, että omien oikeuksien ja velvollisuuksien tunteminen ja valvominen olisi tuttua puuhaa työsopimuksen laatimisen ja työsuhteessa olemisen suhteen. Tässä muutamia muistettavia asioita.

Työsopimus

Työsopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti, vaikka se voidaan tehdä myös suullisesti. Työsopimuksen voi tehdä itse täytettyään 15 vuotta, jota ennen sen allekirjoittaa huoltaja tai huoltajan suostumuksella nuori itse. Huoltajalla on kuitenkin oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos hän pitää sitä tarpeellisen nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia. Työsopimukseen tulee kirjata palkan määrä, työsuhteen kesto, työaika ja työtehtävät sekä sovellettava työehtosopimus ja määräaikaisuuden peruste. Työehtosopimuksissa määritellään kullakin alalla sovellettavat sopimusehdot, joita työnantaja on sitoutunut noudattamaan. Löydät työehtosopimuksen usein verkosta tai työpaikaltasi, jossa se tulisi olla saatavilla.

Palkka

Työehtosopimuksissa määritellään usein kullakin alalla noudatettavista palkkausperusteista. Koululaisille maksettava palkat ovat keskimäärin 70-90 % alimmasta taulukkopalkasta. Maksettavien haittalisien kohdalla on syytä olla tarkkana ilta- pyhä- ja ylityökorvausten kohdalla. Tällaiset haittakorvaukset eivät kuulu peruspalkkaan, vaan ne on maksettava erikseen ja niiden tulee ilmetä työnantajan laatimasta palkkalaskelmasta. Palkka on pääsääntöisesti maksettava työntekijän pankkitilille ja vain pakottavista syistä se voidaan suorittaa käteisenä.

Työajoista ja työstä

15 vuotta täyttänyt saa tehdä yhtä pitkää työviikkoa kuin täysi-ikäinenkin ja tietyin edellytyksin myös ylitöitä. Yötyö on kuitenkin alle 18-vuotiailta kielletty.

Nuoren työtehtävät on suhteutettava nuoren fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn ja nuorten opastuksesta työssä ja työn valvonnasta tulee kantaa erityistä huolta. Vaarallisia töitä, joista sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut esimerkkiluettelon, ei saa teettää alle 16-vuotiailla ja yli 16-vuotiailla vain, jos työn turvallisuudesta on huolehdittu riittävästi.

Työtodistus

Työntekijällä on oikeus saada työsuhteen päättyessä työtodistus sitä pyytäessään. Määräaikainen työsuhde päättyy ilman erillistä irtisanomista työsopimuksessa sovitun mukaisesti. Työtodistus kannattaa pyytää ennen työsuhteen päättymistä, sillä se osoittautuu lähes poikkeuksetta tärkeäksi myöhemmin uutta työpaikkaa haettaessa ja omaa CV:ta laadittaessa.

Ongelmatilanteissa

Kesätyössä ilmenevät ongelmat ratkaistaan usein työpaikalla. Neuvottelulla päästään usein sopuratkaisuihin ja vältytään riitaisuuksilta. Mikäli ongelmia ei saada ratkottua, voidaan asian selvittämiseksi pyytää apua luottamusmieheltä, työsuojeluvaltuutetulta tai työntekijäin muulta edustajalta. Mikäli näilläkään keinoilla ei löydetä sopua, on mahdollista kääntyä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen puoleen. Työsuojeluviranomaiset neuvovat työntekijöitä ja työnantajia.

– Jan Huovinen, OTM –